F.C.HORIZON TEAM MEMBER

 2010.04.10 現在 21人

Number Name Old Position
19

Yoshitaka

TANAKA

40 MF
1

SUDO

37

GK

6

Norikazu

HATTORI

33 DF
4

Akihiro

MIZUTANI

32 DF/MF
9

Koh

TANAKA

29 FW
5

Keiji

KATO

27 DF
10

Naohiro

ITO

27 FW
8

Youji

YAMAGUCHI

27 MF/GK
20

Keisuke

MORI

25 MF
13

Jyunya

KIHARA

25 FW/MF
11

Shinji

KOJIMA

31 DF/MF
7

Nozomi

FUKUMOTO

22 MF
28

Satoshi

NAKAGAWA

31 DF
18

Keisuke

YAMAMOTO

** FW

13

Masashi

FUKUMOTO

22 MF
**

Yutaka

ISHIGAKI

18 MF
** Ippei

HANAI

18 FW/DF
**

Yuji

OGAWA

25 DF
**

Naoki

INOUE

32 MF
** YAMAUCHI   MF/DF
**

Yoshinori

TANAKA 

   DF/MF/GK
       
       
       


Player of legend

Number Name Age Position
17

Azusa

YOSHIOKA

31 FW